Oprócz filmu reklamowego, firma Solvera, poprosiła nas o wykonanie kilku fotografii do archiwum firmowego.

Warto wykonywać tego typu sesje zdjęciowe w celach archiwalnych, pamiątkowych lub sprzedażowych.